Climbing course

  • Innføring i klatring
  • Bruk av sikringsmidler
  • Standplass
  • Klatring i taulag
  • Kameratredning

Tid og sted etter avtale.