OM TINDELIV

TINDELIV ble etablert i 1992 og drives av tindevegleder Dan Halvorsen.

Jeg har siden 1984 vært godkjent som sertifisert  guide  i det internasjonale fjellførerforbundet IFMGA/IVBV. Jeg begynte å klatre i 1978. Særlig var det klatring i Hemsedalsfjella på klippe og isklatring om vinteren og senere  arbeid ved Norges Høgfjesskole i Hemsedal. Dette la grunnlaget for kjærlighet til bratte fjell. Jeg har lang erfaring fra klatring og vegledning i Norge og Alpene. Siden 1995 var jeg  redningsmann i Norsk Luftambulanse og fra 2014 har jeg  arbeide som redningsteknisk rådgiver for Statens luftambulansetjeneste. Jeg kom tidlig inn i den alpine redningstjenesten og deltatt i alpine redningsaksjoner og skredredning  siden åttitallet. Jeg har har siden 1983 deltatt i internasjonalt redningsarbeid gjennom ICAR (International Commission for Alpine Rescue) som samler eliten av internasjonal fjellredningsorganisasjoner globalt. Organisasjonen har hovedsete i Sveits og i ti år var jeg visepresident for organisasjonen.

En UIAGM/IVBV-guide, eller tindevgleder, som det kalles i Norge, er den høyeste utdannelsen man kan inneha innen fjellsport. TINDELIV bruker kun kvalifiserte tindeveiledere, eller vegleder under kvalifisering med stor kjennskap til til det aktuelle fagtema.

TINDELIV har base i Hemsedal og tilbyr guidede toppturer, skredkurs, klatrekurs og isklatrekurs. 

Ta kontakt for nærmere informasjon. tindeliv@gmail.com   eller telefon  + 47 928 60316