Climbing experiences in the Alps

Chamonix, Mont Blanc

Klatretur med veiledning i fantastiske alpine omgivelser. Turen er lagt opp som innføring i klatring på klippe og veiledning i ferdsel på bre i høyalpine omgivelser.

Vi starter nede i dalen, så drar vi på turer i høyere fjell slik at vi de siste par dagene kan være akklimatisert til turer i høyfjellet, ca. 3700 m.o.h. Det er lagt opp til at vi bor minst én natt på hytte i fjellet.

Vi bruker Chamonix som base (alpinismens hovedstad).

Tema:

  • klatring på klippe i taulag,
  • sikringsmetoder
  • nedfiring
  • ferdsel på bre
  • vær og akklimatisering
  • veivalg og utstyr
  • alpine farer
Foto: Tindeliv arkiv

Foto: Tindeliv arkiv. På vei ned til breen
Foto: Tindeliv arkiv. Taulag på 3200 moh.