Terms and conditions

Informasjon til deltager

Påmelding

  • For å være sikret plass på et kurs må kursavgift innbetales senest tre dager før kursstart.

Vilkår og ansvar

  • Klatring og ferdsel på ski kan medføre risiko. Hendelser kan skje selv om vegleder tilstreber og ivareta sikkerheten på turen eller kurset.
  • Alle ferdsel foregår på eget ansvar i samråd med vegleder.
  • Det anbefales at deltager tegner en reiseforsikring om en ikke allerede har dette. Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en risiko for uhell og skader på person og utstyr.
  • Tindeliv påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra vegleders side.
  • Turen/kurset vil tilpasses gruppas forutsetninger og ønsker (fysisk form, ferdighet, erfaring og utstyr).
  • Ved turstart eller kursstart blir det gjennomført en forventningsavklaring.
  • For at veglederen skal kunne ivareta sikkerheten i gruppa må alle deltagerne rette seg etter de avtaler som gjøres i gruppa.
  • Den enkelte deltager anmodes om å informere veglederen om sykdommer eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet. Dette kan gjøres i forkant av kurset eller senest ved kursstart /turstart.

Avbestilling – kanselering

Om tindevegleder blir syk eller blir forhindret fra å holde kurset eller arrangere turen forplikter Tindeliv å skaffe en annen vegleder, eller tilby turen /kurset på annet tidsrom etter avtale med deltager. Om dette ikke er en god løsning for deltager forplikter Tindeliv og tilbakebetale kursavgift.